Конкурс

Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

 

Закупівлі товарів, робіт і послуг ……………………………. здійснюються згідно:

—    Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII;

—   Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» від 24.05.2012 р. № 4851-VI (зі змінами);

—     Положення про порядок визначення контрагента ………………………………. для укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг без процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель», затвердженого наказом ……………………………….. від 26.05.2014р.

Для організації та  проведення процедур закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства, у ………………………… створено комітет з конкурсних торгів. Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості членів комітету з конкурсних торгів, забезпечує добросовісну конкуренцію серед учасників торгів, раціональне та ефективне використання коштів підприємства.

Комітет з конкурсних торгів:

  • планує проведення процедур закупівель відповідно до фінансового плану………………………
  • затверджених на поточний рік, за умови фінансування (наявності у платіжному бюджеті коштів, спрямованих на придбання товарів, робіт і послуг);
  • складає та затверджує річний план державних закупівель;
  • здійснює вибір процедури закупівлі;
  • проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;
  • забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця.